STOR ENTREPRENAD ELLER LITET SERVICEJOBB?

KA Project jobbar med allt från det lilla serviceprojektet med byte av golvlister till den stora entreprenaden.
Bland våra kunder återfinns fastighetsbolag, kommuner, industriföretag, föreningar och privatpersoner.
Många av våra kunder är dessutom återkommande, vilket vi tror är kvittot på en bra leverans. Vårt mål är att alltid leverera en produkt som är bättre än vad kunden förväntar sig. Varje projekt ska vara så väl utfört att det kan presentera ett referensprojekt.

”Våra servicearbetare är utrustade med servicebilar och har ett arbetsområde som i dag sträcker sig från Östergötland i söder till Stockholm i norr.”

BYGGSERVICE

Under åren har vi arbetat upp en gedigen byggservice mot våra kunder genom ett nära samarbete med våra underentreprenörer. Detta har i sin tur medfört rationellt genomförda projekt – framförallt tidplanmässigt där vi har haft ett bra samarbete med fastighetsägare, hyresgäster m fl.
Våra arbetsledare är lyhörda och är skickliga på att samordna arbeten med fastighetsägare, hyresgäst/boende, underentreprenörer och övriga berörda. Vårt kvalitetsmål är att alltid leverera en produkt som vi stolt kan visa upp som referens, oavsett storlek.

Byggtjänster som vi utför:

Byggservicearbeten
Hyresgästanpassningar (butiker, kontor ROT arbeten, mm)
Bostadsanpassningar, läs mer >
Handikappanpassningar, läs mer >
Renovering av våtrum
Takrenoveringar
Asbestbehörighet
Putsarbeten
Fönsterbyten

”Vi har bred erfarenhet av att arbeta med ombyggnader av köpcentra, kommersiella byggnader, kontor, industribyggnader, bostäder mm.”

ENTREPRENAD

Vi utför små som stora entreprenader oavsett entreprenad- eller upphandlingsform. Vi arbetar enligt BKMA vilket säkerställer att vi har rätt rutiner för att ta helhetsansvar. Helhetsansvar för oss innebär att vi vill leverera en bättre produkt än kundens förväntning är, inom uppsatta ramar för tid, ekonomi och kvalitet.

I vårt företag lägger vi stor vikt på kvalitets- och miljömässigt anpassade material och ett arbetsutförande som kontinuerligt uppdateras genom utbildningar av vår personal. Detta görs för att förstå vikten av kvalitets- och miljöarbetet.

Exempel på entreprenadtjänster som vi utför:

Nyproduktion av flerbostadshus
Nyproduktion av privata villor
Nyproduktion av kommersiella byggnader
Nyproduktion av kontors- och industribyggnader

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

KA Project åtar sig olika typer av entreprenader och har en byggserviceavdelning med bred kompetens! Välkommen med din offertförfrågan.

KONTAKTA OSS