UPPFÖRANDE AV LEKPLATS SILVERRINGEN

Silverringen ligger i området Navestad, strax sydöst om Norrköping. Här finns ett lokalt centrum med kiosk, restaurang och bageri. För barnen finns låg-, mellan- och högstadieskola och kommunen ville ge ungdomarna en meningsfylld och aktiv fritid.

KA Project fick i uppdrag att uppföra en ny och efterlängtad lekplats och fotbollsplan i konstgräs med tillhörande förråd. Projektet beräknas vara klart under hösten 2020. Uppdragsgivare är Hyresbostäder.