RENOVERING AV FASTIGHET KV KARDUSEN

Detta projekt är en samverkan mellan Hyresbostäder, KA Project och Bråvalla Gymnasiet med elever från samtliga yrkeskategorier. Eleverna fick vara med från byggstart till färdigställande. Beställare är Hyresbostäder och arbetet innefattade en ombyggnation av enkontorslokal till fem st lägenheter och färdigställdes januari 2020.