NYPRODUKTION AV KONTOR NORD AROM

På uppdrag av Ostralegus Fastigheter har KA Project fått i uppdrag att uppföra nya kontorsytor om ca 600 kvm, Färdigställande av projektet beräknas vara klart sommaren 2021.