FASADARBETEN KVARTERET ASSESSORN

Att underhålla en fasad är en investering för många årtionden framåt. Äldre fastigheter har ofta sämre isolerade tak, fasader och fönster. Med en fasadrenovering skyddas väggar mot fukt som annars riskerar att tränga in i väggar och orsaka skador. Även den minsta lilla sprickan kan ge upphov till stora problem. En nyrenoverad fasad bidrar också till att den exteriöra stadsbilden känns positiv. KA Project fick uppdraget att utföra ny tilläggsisolering samt lägga på ny puts. Beställare var Hyresbostäder och fasadarbetet färdigställdes hösten 2020.