FÖRSKOLA SKÄRBLACKA

En förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samtidigt som det ska vara en rolig, trygg och lärorik plats som passar barnens behov. Till en förskola i Skärblacka fick KA Project i uppdrag att göra en rejäl make-over av en lokal i en befintlig fastighet. Ytan som skulle renoveras var ca 400 kvm och arbetet bestod av ytskiktsrenovering, byte av samtliga snickerier, golv- och målningsarbeten. Beställaren av arbetet var Norrevo.