OMBYGGNATION AV LOKAL TILL MATBUTIK

När en matbutik skulle planeras på samma plats där ett annat företag tidigare hade sin verksamhet var det en tom yta på ca 350 kvm. KA Project arbetade tillsammans med Hyresbostäder fram en bra planlösning och uppdraget blev att bygga om den befintliga lokalen och anpassa den till en matbutik med nya installationer och ytskikt samt uppförande av personalutrymmen.