RENOVERING AV LSS BOENDE

LSS boende är en bostadsform som är särskilt anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. Ett LSS boende erbjuder en ofta en helhetslösning med eget boende, sysselsättning, fritid, social träning som stimulerar till ökad självständighet och delaktighet i vardagen. 

KA Project har, på uppdrag av Fastighetsbolaget Norrevo, uppfört en ny tillbyggnad samt utfört ombyggnation av ett befintligt LSS boende. En bostad med särskild service är också personens hem och det ställer särskilda krav på bostadsstandarden. Därför har materialval och utrustning valts med med största noggrannhet och omsorg. Den totala ytan är ca 600 kvm och projektet beräknas vara klart hösten 2020.