UPPFÖRANDE AV TRAPPA VID CAMPUS

Denna arkitektritade trapp har våra otroligt kreativa och duktiga snickare uppfört åt Hemsö Fastigheter i närhet till det populära gångstråket runt strömmen i Norrköping.

Från ax till limpa

Trappen och den tillhörande skärmväggen är gjord i sibiriskt lärkträ. Vi stötte på en utmaning vid byggnationen av denna trapp då det fanns rester av två större träd, med stubbar om ca 2 meter i diameter mitt i slänten. Resultatet är vi väldigt stolta över och vi hoppas den får behålla sin fina lyster i många år framöver.