Kvarteret Vargen

På uppdrag av Hyresbostäder har KA Project fått i uppdrag att renovera fasaden och renovera invändigt. Fasaden är nu färdigställd och arbetet med insidan beräknas vara klart i slutet av året.