RENOVERING AV ANRIKA CAFÉ SWARTZ

Villa Swartz i Norrköping byggdes 1901 som bostad för familjen Swartz. Carl Swartz donerade 1912 Villa Swartz till Norrköpings stad för att användas som bibliotek och senare också som museum för konst, arkeologi och stadshistoria.

Intill huvudbyggnaden ligger klassiska Café Swartz som under 2020 fått ett rejält och välbehövligt ansiktslyft.
KA Project har ansvarat för anpassning av befintliga ytor såsom tillgänglighet, kök och ytskiktsrenovering. Beställare av arbetet var Norrevo.