OM KA PROJECT

KA Project AB är ett byggföretag och ägare är Magnus Wärnelius. Företaget sysselsätter för närvarande cirka 50 personer och är beläget i Norrköping, men vi är även verksamma i Stockholm med omnejd, vilket gör oss till ett både lokalt och regionalt företag. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet inom byggbranschen, allt ifrån nybyggnation till renovering och stor vikt läggs vid att uppdatera kvalitén på vårt arbetsutförande genom kontinuerliga utbildningar för all vår personal.

KA Project har idag serviceavtal med bland annat Fastighets AB L E Lundberg, Norrköpings Kommun, Söderköpings kommun, Heimstaden, Klövern, Norrevo och Hyresbostäder.

OM KA PROJECT

KA Project AB är ett byggföretag och ägare är Magnus Wärnelius. Företaget sysselsätter för närvarande cirka 50 personer och är beläget i Norrköping, men vi är även verksamma i Stockholm med omnejd, vilket gör oss till ett både lokalt och regionalt företag. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet inom byggbranschen, allt ifrån nybyggnation till renovering och stor vikt läggs vid att uppdatera kvalitén på vårt arbetsutförande genom kontinuerliga utbildningar för all vår personal.

KA Project har idag serviceavtal med bland annat Fastighets AB L E Lundberg, Norrköpings Kommun, Söderköpings kommun, Heimstaden, Klövern, Norrevo och Hyresbostäder.

KA PROJECTS KVALITETSPOLICY

KA Projects kvalitetspolicy förklarar intentionerna i företagsledningens övergripande kvalitetsmål och lyder:  Vi skall genomföra uppdragen med avtalad kvalitet, inom avtalad tids- och kostnadsram samt med sådan kvalitet att vi får fortsatt förtroende hos våra kunder. Det är värdefullt med beställarens, personalens och underentreprenörers synpunkter i vårt förbättringsarbete.

KA PROJECTS MILJÖPOLICY

I verksamhetsområden där företaget verkar skall vi, där det är möjligt inom de ramar som ges:
Minimera energianvändningen
Återanvända material
Sluta kretsloppen
Beakta livscykelekonomi
Verka för återbruk av spill genom sortering
Vara aktiv med miljöinformation
Vara återhållsam med bruk av material och teknik som nyttjar icke förnybara resurser.
Vidareutveckla miljökraven för att ständigt bli bättre i vår miljöhänsyn.

Vi är stolta medlemmar i:

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

KA Project åtar sig olika typer av entreprenader och har en byggserviceavdelning med bred kompetens! Välkommen med din offertförfrågan.

KONTAKTA OSS