RENOVERA

Vill du bygga nytt, bygga om, anpassa eller bara fräscha till? KA Project åtar sig alla typer av entreprenader och byggserviceprojekt. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Norrköping men sträcker sig också upp mot Stockholm.

Läs mer!

BYGGSERVICE

Inom byggservice arbetar vi med alltifrån mindre service- till större byggnationsprojekt. Vi arbetar även med lokalanpassningar för kontor & lokaler för fastighetsbolag.
 
Läs mer!

ENTREPRENAD

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med ombyggnader av köpcentra, kommersiella byggnader, kontor, industri och bostäder där vi fokuserar på alla former av helhetsåtaganden.

Läs mer!

VÅRT ANSVAR – DIN TRYGGHET

K A Project är anslutet till Sveriges Byggindustrier (BI) som är en branschorganisation där vi som medlemmar strävar efter ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Vår vision är att skapa en attraktiv byggbransch och genom vårt medlemskap bidrar vi med vår del i detta viktiga arbete.

Vi är även våtrumscertifierade enligt PER:s branschregler (idag BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum). Genom certifieringen uppfyller vi Boverkets byggregler och mer därtill, eftersom det därigenom ställs högre krav på vårt arbete. BBV har en stark ställning på marknaden och fungerar som ett mått på den fackmässighet som krävs vid våtrumsarbete.

Vi är stolta medlemmar i:

Kontakta oss för en offert